La piloto colombiana partió de 19 en Twinring Motegi.